LANGUAGE

Sprängteknik

Vid ett sprängningsarbete ska många parametrar beaktas. Produktionsmål behöver vägas mot strävan att skona kvarstående berg och begränsa påverkan på omgivningen. Nitro Consult kan spela en aktiv roll i denna process.

Som konsulter bistår vi beställare med att fastställa de ramvillkor som krävs för att sprängningen ska ske på ett säkert sätt utan att ge skador på det kvarstående berget eller omgivningen. Vi kan också hjälpa till på arbetsplatsen och agera beställarens representant i sprängtekniska frågor.

Nitro Consult stöttar även entreprenören/sprängaren i tekniska frågor som vibrationsoptimering, sprängskadereducering, fragmentering och säkerhetsarbete kring stenkast.

Exempel på typer av projekt:

  • Utförandebeskrivning för sprängning i känslig miljö
  • Tillståndsansökan för täkt- och gruvverksamhet
  • Provsprängning och indriftsanalys
  • Sprängning för tunnel och bergrum
  • Inomhussprängning
  • Undervattenssprängning
  • Kastutredning

Vill du veta mer om sprängteknik? Kontakta oss!

Joakim Nordstrand

Affärsområdeschef Stockholm

Tel 070-881 08 39

Skicka ett mail