LANGUAGE

Riskanalys

En inledande riskanalys för vibrationsalstrande arbeten skapar förutsättningar för att ett projekt drivs på ett så säkert sätt som möjligt, bland annat genom förslag till kontrollåtgärder.

I Nitro Consults riskanalys ges råd om vilka besiktningar och mätningar som behöver genomföras, vilka restriktioner och gränsvärden som gäller, samt hur närboende och andra berörda i omgivningen ska informeras. Vid upprättandet av riskanalysen arbetar vi standardiserat enligt Svensk Standard 4604866 och Svensk Standard 02 52 11

Riskanalysen omfattar

  • inventering och redovisning av byggnader, anläggningar, utrustning och störningskänslig verksamhet/utrustning
  • restriktioner för markvibrationer och luftstötvågor
  • förslag på lämpliga mätpunkter för vibrationskontroll
  • förslag på vibrationsisolering
  • förslag på besiktningsomfattning, provtryckning av rökkanaler.

Vill du vet mer om riskanalys? Kontakta oss!

Joachim Jonson

Chef Stora Projekt

Tel 070-881 40 25

Skicka ett mail