LANGUAGE

Närboende och tredjeman

Bygg- och anläggningsprojekt påverkar omgivningen, bland annat boende. De berörda förväntar sig att byggherren kommunicerar om projektet. Goda relationer med omgivningen skapar förutsättningar för förståelse och acceptans för buller, vibrationer, väghinder och andra störningar.

Nitro Consult stöttar beställare i dessa kontakter. Vi förutser risker och tar fram handlingsplaner för kommunikation, exempelvis i form av utskick, anslag, jourlinjer, öppet hus på arbetsplatsen och sms-aviseringar om sprängningar. Besiktningsmannen fungerar ofta som projektets ansikte utåt.

Vi har framstående kompetens när det gäller att hantera kulturhistoriskt intressanta byggnader, till exempel kyrkor, i samband med byggprojekt.

Vill du veta mer om närboende och tredje man? Kontakta oss!

Joachim Jonson

Chef Stora Projekt

Tel 070-881 40 25

Skicka ett mail

Christer Holmberg

Konsult / NCVIB

Tel 070-881 40 09

Skicka ett mail

Joakim Nordstrand

Affärsområdeschef Stockholm

Tel 070-881 08 39

Skicka ett mail