LANGUAGE

Bergprojektering

Inför projekt i berg, ovan och under jord, bidrar Nitro Consult med specialistkunnande inom bergprojektering.

Vid byggande i och på berg sker projektering med utgångspunkt från bergets kvalitet och anläggningens behov. Ett samspel sker alltså mellan dessa faktorer.

Vid bergprojektering behöver val ske mellan tekniker som sprängning, spräckning och vajersågning. Även val av metod för att ta ut bergmassorna anpassas till projektets krav och förutsättningarna i omgivningen.

Bergprojektering kan bland annat ske med hjälp av 3D-modeller, där anläggningens placering och geometri läggs in.

Projekteringen utgår från tidigare utförda bergundersökningar och arkivmaterial. Vid behov kan Nitro Consult bidra med ytterligare geologiska markundersökningar.

Vill du veta mer om bergprojektering? Kontakta oss!

Lars Bergkvist

Konsult

Tel 070-881 40 22

Skicka ett mail