LANGUAGE

Pil Created with Sketch. Pil Created with Sketch.

När störning inte är ett alternativ

Ett produktionsstopp kostar tiotals miljoner kronor per dygn. Det får bara inte hända. Vibrationerna från pålningen vid storbygget hos BillerudKorsnäs har kontrollerats noga. för att inte orsaka störningar.

Kartong är ett framtidsområde inom pappersindustrin. Medan efterfrågan på tidningspapper viker efterfrågas kartong allt mer, inte minst förpackningar för mat och dryck.

Därför är det en framtidssatsning som görs när BillerudKorsnäs investerar i en ny kartongmaskin vid sin anläggning Gruvön i Grums, väster om Karlstad. Maskinen ersätter på sikt fyra av de befintliga maskinerna på Gruvön.

– Investeringen omfattar 5,7 miljarder kronor, vilket även inkluderar ombyggnad av existerande massabruk och utbyggda anläggningar för vatten, ånga, lager och transporter, berättar Bjarne Andersson, byggkoordinator på BillerudKorsnäs.

”Pålningen får inte störa vår pågående produktion”Bjarne Andersson, byggkoordinator på BillerudKorsnäs

Området vilar till stor del på lera. För att de nya byggnaderna ska stå stadigt har det därför krävts en hel del pålningsarbeten.

– Vi har slagit i 9 000 pålar. Samtidigt har produktionen pågått som vanligt alldeles intill. Valsarna i pappersbruket är känsliga för vibrationer. Börjar de gå ojämnt får vi kvalitetsproblem. I allra värsta fall stannar produktionen helt, vilket kostar tiotals miljoner per dygn, plus kostnader för reparationer. Det får inte hända, säger Bjarne Andersson.

För att hålla vibrationerna i schack har BillerudKorsnäs anlitat Nitro Consult.

– Vi har utfört riskanalys för pålning och viss sprängning på olika håll inom området. Riskbedömningen gäller framför allt hur mycket det får skaka i avgränsande byggnader. Skador på utrustning och anläggningar måste undvikas, och vi har satt upp gränsvärden för vilka vibrationer som har varit acceptabla i det här fallet, berättar Mats Nyhlén på Nitro Consult.

– Under arbetets gång gjorde vi löpande vibrationskontroller. Det sker på distans, genom att vi följer arbetena via vår webbportal NCVIB. Mätvärdena kom från 42 mätpunkter. Vi har även gjort avsyning av byggnader före och efter.

Ett separat uppdrag har varit att via 19 mätpunkter övervaka att vibrationerna inte påverkat härdningen av betong som gjutits på platsen.

– Riskanalysen har reviderats flera gånger när det har kommit till nya delprojekt på den stora arbetsplatsen. Det är ett gigantiskt bygge, konstaterar Mats Nyhlén.

Kartongmaskinen blir 450 meter lång och får en kapacitet på 550 000 ton kartong årligen. Det gör den till en av de största i världen i sitt slag. Maskinen kommer att producera vätskekartong, förpackningskartong, food service board och liner. Produktionen beräknas starta under första kvartalet 2019.

Mer om projektet

Grums

BillerudKorsnäs

Ny kartongmaskin

Jan 2017– Dec 2017

Vi gjorde: Riskanalys, besiktning och vibrationskontroll 
för pålnings- och sprängningsarbeten

Vill du veta mer om samarbetet i Grums, BillerudKorsnäs? Kontakta oss!