”Kul att jobba med ny teknik”

Den avancerade tekniken är en av de största fördelarna med Nitro Consult för Jonas Engberg. Han arbetar med den digitala plattformen NCVIB, en lösning som gör Nitro Consult världsunikt.

– När jag först hörde talas om Nitro Consult var det den nya, häftiga tekniken i NCVIB som lockade mig. Sedan jag började här har vi fortsatt att utveckla systemet, och det ligger fortfarande i teknisk framkant, säger Jonas Engberg, IT-chef på Nitro Consult.

NCVIB används i samband med sprängning och andra bygg- och anläggningsarbeten för att samla in mätdata som vibration, tryckvågor, sprickvidd, väder, grundvatten med mera för analyser. Även riskanalyser och besiktningar läggs in i NCVIB.

– NCVIB är den största produkten i världen i sitt slag och väldigt känd. Det som gör den unik är framför allt att den stöder ett antal olika leverantörer av mätinstrument, inte bara en enda. Dessutom görs informationsinsamlingen genom fjärrmätningar. Det är alltså inte nödvändigt att samla in mätdata på plats rent fysiskt där byggnationer pågår, berättar Jonas Engberg.

Portalen NCVIB används av Nitro Consult i företagets egna konsultuppdrag, men säljs också separat.

– Som utvecklare vill man vara med i det senaste, inte sitta och arbeta i gamla tekniska miljöer. Nitro Consult ger på det sättet bra förutsättningar. Företaget expanderar också, vilket gör att det kommer in nya duktiga kollegor. Det gör att jobbet bli ännu roligare. Det finns hög kompetens inom matematik och fysik här, säger Jonas Engberg.

Utvecklarna arbetar nära användarna av systemet.

– De är ju till stor del Nitro Consults egna konsulter. Det gör det lätt att snabbt bolla idéer. Vi har en start-up-känsla här. Produkten skapas successivt och som en anpassning till kundens behov, vilket är kul.

Jonas är civilingenjör i teknisk fysik som ”glidit in” på IT och programmering, bland annat via jobb på Ericsson och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

– På SLU började jag analysera kartbilder och jobba med GIS, vilket jag har stor nytta av nu på Nitro Consult.

NCVIB används globalt, och ett aktuellt projekt gäller byggnationer vid kärnkraftverk i Japan.

– Det är väldigt speciellt och spännande. Vi har till och med ett kontor i Japan. Jag har inte varit där än, men däremot på vårt kontor i Australien.