LANGUAGE

Säkrare projekt

Med våra tjänster och expertis hjälper vi till att undvika skador och tvister i samband med sprängning och andra anläggningsarbeten

 

Alla byggprojekt påverkar omgivningen. På Nitro Consult fokuserar vi på byggverksamheter som skapar vibration och buller som exempelvis sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning. Det är verksamheter som medför påverkan på miljö, byggnader, instrument och annan känslig utrustning.

Nitro Consult erbjuder tekniska konsulttjänster. Vårt kompetensområde är brett, från riskanalys och besiktning till bergutredningar, bergprojektering och sprängteknisk rådgivning. Som en del av projekten, eller separat, kan vi stå för mätteknisk kompetens och skräddarsydda mätningstjänster när det gäller vibration, buller, luftstötsvågor och sättningar. Vi erbjuder också en egenutvecklad webblösning för hantering av mätdata, NCVIB.

Nitro Consult medverkar till att aktörer som driver projekt kan utföra sitt arbete med så liten påverkan på omgivningen som möjligt. Vi bidrar också till att sprängning kan genomföras med hårt satta krav på vibrationer eller i andra känsliga miljöer.

Våra kunder är byggherrar dvs. de som äger projekten samt entreprenörer. Våra uppdrag spänner över allt från omfattande tunnelbyggen till sprängningar för bostadsbyggnation. Det rör sig om både nybyggnation och underhåll.

Nitro Consults kompetens är gedigen och i ständig utveckling. Vi låter den göra nytta i många olika projekt på ett antal geografiska marknader, ofta i krävande miljöer.