LANGUAGE

Alfred Nobel

Alfred Nobel trodde inte på hästar som fortskaffningsmedel. ”Automobilen är framtiden!” Framåttänkande, kreativ och nyfiken men samtidigt en inbunden man. Efter år av resande, arbete och studerande på olika platser i världen, landar Alfred hos sina föräldrar på Södermalm i Stockholm. I försöksfabriken i Heleneborg experimenterar han med nitroglycerin och år 1864 har han 140kg klar till sin första leverans. Pang! Hela fabriken sprängs. Fem personer dör, däribland hans lillebror Emil. 32 år gammal startar Alfred ett företag Nitroglycerin Aktiebolag för produktion av sprängämnen – denna gång utanför staden i Vinterviken år 1864. Nitroglycerin AB blir världsledande, men olyckorna och dödsfallen är många. Sprängoljan är opålitlig. All handel med den förbjuds.

Alfred fortsätter att experimentera med olika blandningar av sprängoljan (med porösa material så som kolpulver, sågspån, cement och kiselgur). År 1866 uppfinner Alfred Nobel dynamiten och därmed skapades helt nya möjligheter att transportera explosiva ämnen på ett säkert sätt. 1867 får han patent och sprängningsbranschen står nu inför en revolution. Det mer kontrollerbara ämnet säljs och efter några år levereras tusentals ton över hela världen. Nitroglycerin Aktiebolag blir världsledande och många ger sig in i branschen och snart har varje samhälle en egen sprängare som spränger bort stenar och stubbar på åkrar etc.

Dynamiten gav Alfred Nobel stora framgångar och sammanlagt tog han under sin livstid 355 patent. Hans testamente blev grundstenen till Nobelpriset.

 

”Alfred Nobel dör 1896 som då världens rikaste man”

 

 

Nitroglycerin Aktiebolag förvärvar 1915 sin konkurrent Gyttorps Sprängämnes AB  och år 1921 flyttas dynamittillverkningen av säkerhetsskäl till Gyttorp. Fabriken i Vinterviken användes därefter endast som lagerlokal och detoniklaboratorium fram till 1987. 1935 flyttar även huvudkontoret till Gyttorp.

1965 byter företaget namn till Nitro Nobel AB. Vid den här tiden tillverkas dynamit, säkerhetssprängämnen, krut och jaktammunition.

En konsultavdelning bildas för att hjälpa sprängarna med sprängteknik. Eftersom Nitro Nobel även var leverantör av sprängämnet kunde situationer bli komplicerade och framförallt i tvistemål, därför grundades 1965 en oberoende konsultavdelning vid namn ”Nitro Nobel – Sprängtekniska Avdelningen”.

1969 bryts avdelningen ut och det oberoende bolaget Nitro Consult AB bildas i Stockholm. Från 2019 ligger huvudkontoret i Johanneshov.