Information kring Corona

Nitro Consult följer händelseutvecklingen noggrant gällande rådande coronavirus Covid-19 och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi utsätter vare sig medarbetare eller tredjeman för onödiga risker. Vi ber alla som har någon form av smittsam sjukdom, misstänker att man är smittad eller uppvisar vaga symptom som kan kopplas till Covid-19 att i förväg avisera om detta inför besök av medarbetare från Nitro Consult. Du som tillhör en riskgrupp bör meddela oss om du inte vill att vi utför besiktning hos dig.

Vid frågor var vänlig kontakta oss.

08-681 43 00

stockholm@nitroconsult.se