LANGUAGE

Webblösning för mätdata

Med vår systemlösning NCVIB har Nitro Consult radikalt förbättrat förutsättningarna för att hantera mätdata samt skaffa en överblick över besiktningar och mätpunkter i ett projekt genom kartfunktionen. NCVIB är ett självklart verktyg i de flesta av Nitro Consults egna konsultuppdrag och tjänsteleveranser. Dessutom säljs systemet till externa användare över hela världen.

NCVIB är webbaserat och lätt att använda. I portalen samlas data avseende vibrationer, luftstötvågor med mera. Mätvärdesrapporter, salvjournaler, och vibrationsprognoser går att få fram med några snabba klick.