Värderingar

Personlig utveckling
– För varje medarbetare finns en utbildningsplan. Vi har också en tydlig struktur för kunskapsöverföring från mer erfarna konsulter till en yngre generation. Vi vill ha en företagskultur där vi samtliga hjälps åt, oavsett region och kontor, i krävande arbetsuppgifter.

Öppen kommunikation
– Vi strävar efter att våra värdeord ska vara levande på alla platser där vi arbetar. På noga planerade konferenser och andra företagsevenemang tar vi del av varandras erfarenheter och pågående projekt. Internutbildningar spetsar vår kompetens.

Kreativitet
– Vi arbetar ständigt för kreativa lösningar som tillför värde både för verksamheten och för våra kunder. Våra kunder ställer höga krav på oss. De förväntar sig uppfinningsrika och väl genomtänkta lösningar som är kundanpassade. Vi åtar oss att ständigt förbättra och skapa bra lösningar genom att lyssna till kundens behov och utnyttja vår samlade erfarenhet.

Säkerhet
– Vi skapar säkerhet för varandra och för samhället. Vårt mål är att helt undvika skador och olyckor. Vi genomför säkerhetsutbildningar samt har rätt säkerhetsutrustning och nödvändiga behörigheter för att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt.