Värderingar

SÄKERHETEN FRÄMST, ALLTID.
– Vi sätter alltid säkerheten främst genom att tillhandahålla den kompetens och de verktyg som krävs för att våra medarbetare ska kunna skydda sig själva, våra kunder, tredjemän och vår miljö.

TILLSAMMANS NÅR VI FRAMGÅNG.
– Genom att öppet dela kunskap och utmaningar inom bolaget samt genom samverkan med våra kunder och civilsamhället uppnår vi en bättre förståelse och ett bättre resultat.

VI RESPEKTERAR OCH VÄRDESÄTTER ALLA.
– Vi strävar efter att ha en arbetsplats där vi alltid respekterar och värdesätter varandra, våra kunder, tredjemän och vår miljö.

VI AGERAR MED INTEGRITET.
– Genom att följa våra handlingsregler konkurrerar vi etiskt och skyddar konfidentiell information som rör bolaget, våra kunder samt tredjemän.

VI STRÄVAR EFTER VÄRLDSKLASS.
– Vi utnyttjar våra resurser och samlade kunskap på ett optimalt sätt i strävan att uppnå kvalitét och världsklass inom allt vi gör. Genom ständig kunskapsutveckling och en företagskultur baserad på öppen kommunikation och kreativitet förbättrar vi befintliga produkter och tjänster samt hittar nya lösningar som tillför värde för verksamheten och för våra kunder.