Vibrationsisolering

Genom vibrationsisolering minimeras kostnader och tidsåtgång vid sprängningsarbeten som riskerar att påverka känsliga utrustningar som analysinstrument, serverrack och transformatorer.

Åtgärden innebär att isolatorer av exempelvis polyuretanplast placeras under utrustningen.

Vill du veta mer om vibrationsisolering? Kontakta oss!

Dan Sjöberg

Konsult

Tel 08 - 681 43 13

Skicka ett mail