LANGUAGE

Besiktning

I samband med att omgivningen utsätts för störningar uppstår frågor om hur byggnader och anläggningar påverkas. För att kontrollera inverkan av vibrationsalstrande verksamheter utförs normalt för- och efterbesiktningar.

Nitro Consult har 40 års erfarenhet av besiktning, syneförrättning, och har medverkat till den svenska standarden SS 460 48 60 ”Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.

Vid en förbesiktning noteras och protokollförs eventuella defekter i väggar, golv, tak, samt fasader. Protokollet används sedan som underlag vid efterbesiktningen.

Vill du veta mer om besiktning? Kontakta oss!

Joachim Jonson

Chef Stora Projekt

Tel 070-881 40 25

Skicka ett mail