LANGUAGE

”Stora möjligheter att utvecklas”

Efter bara ett år på Nitro Consult fick Laura Hoffmann chansen att starta ett helt nytt lokalkontor och bli kontorschef för det. Hon uppskattar de möjligheter som följer med att företaget expanderar.

Nitro Consult är i en expansionsfas. Företagets ägare tycker att verksamheten är intressant och lovande, med global potential. Därför ligger fokus på tillväxt.

– Det är väldigt positivt. Det finns stora möjligheter att utvecklas när vi expanderar, både i Sverige och utomlands, säger Laura Hoffmann, konsult på Nitro Consult i Örebro.

Hon kom till Nitro Consult i Karlstad hösten 2016. Lite senare fick hennes sambo en ny tjänst nära Örebro.

– Jag nämnde för min chef att jag gärna skulle vilja arbeta i Örebro. Det var mest någonting jag slängde ur mig, eftersom vi inte hade någon verksamhet där. Men jag fick chansen att tillsammans med regionchefen starta ett nytt lokalkontor i Örebro och bli kontorschef där, berättar Laura.

– Kontoret i Örebro har vuxit men är fortfarande relativt litet, vilket innebär att vi arbetar brett med många olika tjänster som Nitro Consult erbjuder. Det är spännande, även om jag allra helst ägnar mig åt projekt som är relaterade till berg, eftersom det är min spetskompetens.

Laura är utbildad högskoleingenjör i Berg- och anläggningsteknik. Första gången hon stötte på Nitro Consult var i Zinkgruvan utanför Askersund.

– Jag arbetade där som gruvplaneringsingenjör och Nitro Consult anlitades för att göra bland annat vibrationsmätningar. Det kändes som ett företag där det fanns många möjligheter att utvecklas när det gäller mitt stora intresse, möjligheten att arbeta mer inriktad generellt mot berg. Kort därefter kikade jag på Nitro Consults hemsida där var det fanns en ledig tjänst så jag tog chansen och sökte den.

Laura säger att det är något av en livsstil att arbeta med bergrelaterade frågor.

– Jag kan vara ute och åka någonstans med vänner och plötsligt ropa ”kolla den häftiga bergslänten”. Det gör inte alla. Ju mer jag lär mig om Nitro Consults tjänster relaterat till vibrationer och berg, desto mer spännande är det.