Spetsar kompetensen

Teknisk utveckling pågår hela tiden på Nitro Consult. En av de medarbetare som jobbar extra fokuserat med detta är Mathias Jern, teknisk rådgivare som bygger broar mellan olika delar av företaget.

Nitro Consult är ett kunskapsföretag som hela tiden strävar efter att bli bättre.

– Vi ska självklart vara branschledande och ha den kompetens som krävs i riktigt utmanande projekt. Till oss kan kunder vända sig för att få hjälp med problemlösning på avancerad nivå, säger Mathias Jern.

Han arbetar på Nitro Consult i Göteborg som teknisk rådgivare för hela företaget.

– Sedan jag började i företaget har jag varit konsult, regionchef och nu alltså teknisk rådgivare. Den här rollen går ut på att utveckla vår affärsmodell och öka det tekniska samarbetet inom bolaget. Det är ett roligt och viktigt jobb.

Nitro Consult har en tradition av ett både djup och bred konsultkompetens med koppling till sprängning och andra vibrationsskapande anläggningsarbeten.

– Vi ska förvalta det kunnandet och bygga vidare. Det pågår mycket utveckling nu, framför allt när det gäller vibrationsprognostisering och beräkningsmodeller. Ett intressant område är vibrations- och laddkartor i vår webbportal NCVIB, där vi åskådliggör hur kunden ska ladda och borra inför sprängning.

Medarbetare på Nitro Consult lär av varandra, och är inte alltid av kollegor som arbetar i samma stad.

– Nya tekniska lösningar kan komma fram genom samarbete mellan regioner. Vid svårare uppdrag är det bra att vi utnyttjar kompetens från olika håll inom organisationen.

När Mathias började på Nitro Consult hade han ganska nyligen disputerat på Chalmers på sprängskador i berg.

– Jag har alltid varit fascinerad av sten och berg, delvis för att jag höll på mycket med klättring ett tag.

På gymnasiet gick han teknikprogrammet.

– Ärligt talat var jag en extremt dålig elev på gymnasiet. Det gör faktiskt att det känns extra kul att senare ha hittat drivkraften att läsa geologi på universitetet och även doktorera. Jag trivs verkligen med att jobba med teknik, inte minst de matematiska delarna av problemlösning, säger Mathias.