Citybanan

Citybanan är en sex kilometer lång järnvägstunnel under centrala Stockholm avsedd för pendeltågstrafik och är den största järnvägssatsning som görs i Stockholm sedan tunnelbanan byggdes. Citybanan kommer att fördubbla spårkapaciteten genom Stockholm. Två nya stationer kommer att byggas och totala projektkostnaden är cirka 20 mdkr.

Nitro Consults del i projektet
Nitro Consult har medverkat vid genomförande av markundersökningar samt projektering och upprättande av bygghandlingar för bergarbeten avseende delen Tomteboda - Station Odenplan.

Vidare har vår vibrationsgrupp utfört provsprängningar för upprättande av gränsvärden för känsliga anläggningar såsom Gustav Vasa Kyrka samt upprättat riskanalyser med avseende på vibrationsalstrande arbeten för stora delar av tunnelsträckningen.

Vår besiktningsgrupp utför i ett samarbete kallat NCA tillsammans med Ansvarsbesiktning AB, vibrations-, buller- och stomljudsmätning för huvudtunnlarna i Citybananprojektet från Tomteboda till Station City. Vi besiktigar även fastigheter och övriga anläggningar inom besiktningsområdet före och efter vibrationsalstrande arbeten.

Hantering av tredjemansfrågor och utredningar ingår också i vårt uppdrag.