LANGUAGE

Pil Created with Sketch. Pil Created with Sketch.

Kontroll över vibrationer i bostadsprojekt

Sprängningsarbetena var så komplicerade att projektet kanske inte skulle bli av. Med hjälp av Nitro Consult kan vibrationerna hållas under kontroll och nya bostäder blir verklighet.

Strax norr om Stockholm, på gränsen mellan Solna och Sundbyberg, växer Järvastaden fram. Det blir en ny stadsdel med blandad bebyggelse i en attraktiv och expansiv del av Storstockholm.

– Ett av kvarteren på Solna-sidan av Järvastaden heter Grankällan. Där planeras 200 småhus i form av kedjehus och radhus. De blir ett värdefullt tillskott till bostadsmarknaden, eftersom det byggs väldigt lite småhus i Solna. Dessutom ligger husen bra, nära pendeltåget, säger Enrique Oyarzun, projektledare på Järvastaden AB.

Bolaget Järvastaden ägs av Skanska och Vasakronan och arbetar främst med att ta fram detaljplaner för bostadsutveckling i området. När det gäller kvarteret Grankällan omfattar detta förberedelser för att terrassera berget på platsen. Sprängning krävs.

– Vi behöver stöd med specialistkunnande och har valt att samarbeta med Nitro Consult. De har hjälpt till med projektering i olika skeden och även medverkat vid själva bergsprängningen, berättar Enrique Oyarzun.

Extra känsligt har det varit att hantera ett ställverk som står på platsen.

– Ställverket är från 1950-talet och extremt vibrationskänsligt, eftersom det inrymmer gasisolerade högspänningsbrytare.

Samarbetet påbörjades 2014 med provsprängningar för att fastställa maximala laddningsmängder för att klara vibrationsgränsvärdet vid sprängning.

”Vi behöver stöd med specialistkunnande och har valt att samarbeta med Nitro Consult”Enrique Oyarzun, projektledare på Järvastaden AB

– Det var från början inte självklart att det skulle gå att genomföra projektet. Vi visste att det i så fall skulle röra sig om komplicerade sprängningsarbeten som skulle vara kostsamma och ta lång tid, säger Enrique Oyarzun.

Nitro Consult genomförde provsprängningen, fastställde laddningsmängder och utformade en modell för hur sprängningsarbetena skulle kunna genomföras.

När beslutet om att driva projektet vidare hade fattats året därpå återkom Järvastaden till Nitro Consult, som bidrog i den fortsatta projekteringen, utformade upphandlingsunderlag samt var behjälpliga vid upphandlingen av  sprängningsentreprenaden.

– Vi prickade rätt när vi anlitade Nitro Consult. Det är ett företag av rätt kaliber för den här typen av komplicerade uppdrag, och samarbetet har fungerat väldigt bra, säger Enrique Oyarzun.

Själva sprängningen påbörjades 2016, med Nitro Consult närvarande för att övervaka.

– Vi har haft konstant spränguppföljning på plats för att optimera laddningarna, säger Sophie Ahrengart, bergtekniker på Nitro Consult.

– Gränsvärdena var väldigt restriktiva. Med utgångspunkt från de ursprungliga provsprängningarna har vi gjort regressionsanalyser och kommit fram till hur mycket man kan ladda utan att skapa för höga vibrationer, hur djupa borrhålen ska vara och hur tätt de får ligga, vilka intervalltider i salvorna som ska användas. Allt detta följer vi upp vid själva sprängningen.

 

Mer om projektet

Solna

Järvastaden AB

Bostadsprojekt

Hösten 2014 – våren 2018

Vi gjorde: Provsprängning, fastställning av maximala laddningsmängder, utformat modell för sprängning, utformat upphandlingsunderlag, övervakat sprängning.

Vill du veta mer om samarbetet i Järvastaden? Kontakta oss!

Joachim Jonson

Chef Stora Projekt

Tel 070-881 40 25

Skicka ett mail