LANGUAGE

Pil Created with Sketch. Pil Created with Sketch.

Sprängning inom ramarna på Förbifart Stockholm

Drygt två mil motorväg, det mesta i tunnel byggs runt Stockholm. Sprängningsarbetena är omfattande, och Trafikverket drar nytta av Nitro Consults erfarenhet av andra stora projekt för kontroll av vibration och buller.

En kvart ska det ta att köra från Kungens Kurva till Häggvik när Förbifart Stockholm på E4 är invigd 2030. Det är en sträcka som i dag gott och väl kan ta en timme i rusningstid.

Det gigantiska byggprojektet beräknas kosta 28 miljarder kronor och är i full gång. Huvuddelen av arbetet sker långt ner i berget. Förbifarten blir totalt 21 kilometer, varav 18 kilometer i tunnel. Den 16 kilometer långa huvudtunneln drivs från sju olika ställen. Projektet omfattar därför betydande sprängningsarbeten.

– Kontroll av vibrationer och buller från sprängningar kräver specialistkompetens. För detta arbete anlitar vi NCA, ett bolag som drivs gemensamt av Nitro Consult och Ansvarsbesiktning. De har den erfarenhet och utbildning som krävs. Viktigt är också att de agerar oberoende och i enlighet med gällande branschstandard, säger Per Lunde, projektledare på Trafikverket, som är byggherre för Förbifart Stockholm.

NCA genomför besiktningar före, under och efter sprängning i de södra delarna av projektet.

”Kontroll av vibrationer och buller från sprängningar kräver specialistkompetens”Per Lunde, projektledare på Trafikverket

– De ställer upp riktvärden som sprängningsentreprenören måste hålla sig inom. Mätningarna sker löpande och presenteras via Nitro Consults eget datasystem, NCVIB, berättar Per Lunde.

Vissa avsnitt av Förbifart Stockholms tunnlar är särskilt känsliga för sprängningar, till exempel de som löper nära tunnelbanan i Skärholmen. Det har krävt stor noggrannhet i övervakning av vibrationer och rapportering till entreprenör och beställare.

– Där finns också bostadsfastigheter, datahallar, kyrkor, ledningar och andra byggnader.

För NCA kommer erfarenheter från Citybanan, järnvägen genom centrala Stockholm som nu är färdig, väl till pass.

– Citybanan var ett projekt i särklass när det gäller känsliga omgivningar i form av annan infrastruktur, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, verksamheter och boende. Det var där vi inledde samarbetet med Ansvarsbesiktning. Projektet gav oss värdefulla lärdomar som vi kan tillämpa för att säkerställa hur omgivningarna påverkas i Förbifart Stockholm, säger Mats Blacker, VD för Nitro Consult.

Vid sidan av buller- och vibrationskontroll ansvarar NCA även för tredjemanshantering i projekt Förbifart Stockholm.

– Vi har en bemannad ärendehantering från kl 7:00 till 22:30 på vardagar. Där tar vi emot anmälningar om skador och störningar och hanterar dessa enligt upprättade rutiner. Via NCVIB aviserar vi också sprängningar innan de genomförs, berättar Mats Blacker.

Mer om projektet

Stockholm

Trafikverket

E4 Förbifart Stockholm

2015– 2030

Vi gjorde: Kartläggning av buller och vibrationer, sprängteknisk rådgivning, skadeutredningar och tredjemanshantering. Uppdraget utförs av NCA, ett samarbete mellan Nitro Consult och Ansvarsbesiktning.

Vill du veta mer om vårt samarbete på Förbifart Stockholm? Kontakta oss!

Joachim Jonson

Chef Stora Projekt

Tel 070-881 40 25

Skicka ett mail