Partnerskap

Nitro Consult är medlem i:

  • SMTG – The Swedish Mining & Tunnelling Group
  • Svenska Bergteknikföreningen
  • BGS – Byggnadsgeologiska Sällskapet
  • European Federation of Explosives Engineers

Nitro Consult är aktivt stödjande partner i:

  • BEF – Bergsprängningsentreprenörernas Förening