LANGUAGE

Om oss

Nitro Consult är ett sprängtekniskt konsultföretag och tillhörande tjänsteleverantör med verksamhet i hela Sverige. Bolaget bildades 1969 och har rötter i det svenska företaget Nitro Nobel, dvs. Nitro Consult härstammar från den expertis kring bergsprängning som grundlades av Alfred Nobel. Nitro är starka på den nationella marknaden men är även delaktiga i projekt i utlandet. Bolaget har i dagsläget ett 70-tal specialister som täcker alla aspekter av sprängning inom anläggning, gruvdrift och rivning. Bolaget har nio kontor runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm. Våra tjänsteområden innefattar bland annat syneförrättning, mätningar (av exv. vibrationer, buller, luftstötvågor, precisionsavvägning), riskanalys, sprängteknik, bergprojektering, vibrationsisolering, byggledning, skadeutredning, tredjemanshantering. Vi tillhandahåller även en egenutvecklad mätportal som där vi och kunden kontrollerar och följer projektets gång.

Nitro Consult ägs av Storskogen, en bolagsgrupp som sedan 2012 förvärvar och driver välskötta och lönsamma små- och medelstora bolag med ledande ställning på sin marknad. Storskogen är uppdelat i tre affärsområden och består av ca 100 affärsenheter med ca 7000 anställda – framförallt i Sverige, men även i övriga Norden, Tyskland, Schweiz och Storbritannien.