Miljö

Nitro Consult driver ett målmedvetet miljöarbete. Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling som skapar goda arbets- och levnadsvillkor för människor, samt beaktar påverkan på naturen och samhället i stort.

Vi ska ständigt skaffa oss kunskaper om de miljöeffekter som vårt arbete inom området ”Bygga i Berg och Mark” innebär. Vi har ambitionen att vara ett gott föredöme och sträva efter att ständigt förbättra vår miljöprestanda.

Vårt mål är att:

  • Hantera miljöfrågor inom företaget enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015
  • Utveckla våra tjänster ur ett livscykelperspektiv så att vi beaktar resurshushållning, kretsloppstänkande och miljöhänsyn
  • Aktivt inhämta aktuell kunskap om miljöarbete och utbilda våra medarbetare, samt motivera och sprida vår kunskap till kunder och samarbetspartners
  • Återvinna avfall som företaget genererar, anpassa inköp med hänsyn till miljökrav samt ständigt arbeta för att minska resursförbrukningen inom företaget.