”Man sköter sig mycket själv”

Ett fritt jobb i byggbranschen där man besöker många platser och träffar mycket folk. Maria Börjesson är konsult på Nitro Consult i Göteborg och specialiserad på besiktningar.

Hon kom, lämnade och kom tillbaka. Maria Börjesson har arbetat på Nitro Consult i två omgångar. Första gången var som nyutexaminerad byggnadsingenjör.

– Jag hade inte hört talas om företaget, och var dessutom väldigt tveksam till jobbet eftersom jag skulle ha mycket kontakter med människor. Det trodde jag inte skulle passa mig, säger hon.

Chefen övertalade henne, och det hela ordnade sig. Maria började arbeta med besiktningar, som genomförs före och efter sprängning eller andra anläggningsarbeten.

– Efter några år ville jag göra någonting annat och bytte till ett nytt företag för att arbeta som konstruktör. Därefter flyttade jag till USA några år och gjorde en del annat. Men sedan längtade jag tillbaka till byggbranschen, och passade på när Nitro Consult sökte folk igen, nio år efter att jag hade slutat.

Hon har fortsatt arbeta med besiktningar, vilket ofta innebär att besöka privatpersoner i deras hem.

– Vi synar och noterar eventuella sprickor som finns redan från början. Efter att det vibrationspåverkande arbetet har genomförts gör en efterbesiktning. De flesta jag möter är trevliga, men det gäller att ha respekt för att de tycker det är olustigt när någon går in i alla deras rum och ser sig omkring. Man lär sig vad man ska säga.

Vid sidan av besiktningar innebär Marias vardag som konsult att hon gör vibrationsmätningar, riskanalyser och skadeutredningar.

– Jag är bland annat uppdragsledare för besiktning och skadeutredning på en del av Västlänken, den stora järnvägstunneln som ska byggas under centrala Göteborg. Tunneln kommer att dras under en hel del bostadsbebyggelse.

Från kontoret i Göteborg täcker Nitro Consult västra Sverige från Strömstad i norr till Halmstad i söder, vilket gör hennes uppdrag omväxlande.

– Det är ett fritt jobb, där man sköter sig mycket själv. Att vara på många platser och träffa mycket folk gör att dagarna är olika och varierade. Dessutom är Nitro Consult ett trevligt företag att arbeta i. Stämningen är familjär och det är viktigt för mig.