LANGUAGE

Konsulttjänster med bredd

Omgivningen ska påverkas så lite som möjligt av byggprojekt. Därför medverkar Nitro Consult som tekniska konsulter i projekt som rör sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning.

Vår uppdragsgivare är oftast byggherren, det vill säga beställaren, men vi arbetar även direkt åt entreprenörer.

Våra lösningar anpassas till varje enskilt fall, vilket innebär att de kan bestå av övergripande uppdrag likväl som specifika insatser. Vår mättekniska tjänster ingår oftast som en naturlig del i våra uppdrag, men de erbjuds även som separata tjänster. Vi utför mätningar av vibrationer, buller, luftstötvågor samt sättningskontroll.

Vi har en unik kompetens som gör det möjligt att bygga med minsta möjliga påverkan på omgivningen och befintlig infrastruktur. Vi följer upp att arbetet blir gjort på rätt sätt, och jobbar effektivt tillsammans med entreprenörerna.