Jobba här

Nitro Consult har ett starkt driv framåt. Den etablerade idén bakom företaget är svensk, med kopplingar till Alfred Nobel. Nu förs den vidare ut i världen.

Vår internationella ägare vill att hela världen ska ta del av vårt kunnande, och Nitro Consult tillförs resurser för internationell expansion. Våra medarbetare blir fler, och de erbjuds allt större möjligheter till utveckling

Nitro Consult är ett kunskapsintensivt företag. Våra konsulter engageras i projekt med såväl bredd som djup. Vissa uppdrag är mycket publika och sysselsätter en hel grupp av våra medarbetare i flera år. Andra omfattar några timmar i månaden. Arbetet på Nitro Consult kännetecknas av att under stor frihet och självständigt arbeta med problemlösning.

Utan konsulter har Nitro Consult inga produkter. Medarbetarna är utan tvekan vår viktigaste tillgång.

Här arbetar personer som är engagerade i att påverka sin omgivning på ett positivt sätt. Utbildningsnivån är hög. Samtidigt formas mycket av kompetensen på plats, genom erfarenhet av utmanande projekt och genom kontinuerlig kompetensutveckling.