LANGUAGE

Integritetspolicy

Användarvillkor & Integritetspolicy 

Denna integritetspolicy beskriver personuppgiftsbehandlingen som sker i Nitro Consult AB. Nedan beskrivs vår behandling av dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämpad dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna policy noggrant.

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy i det fall det sker ändringar i vår personuppgiftsbehandling, t.ex. att vi behandlar fler av dina personuppgifter än vad som beskrivs nedan.

INLEDNING
Denna integritetspolicy gäller för dig som är besökare på vår webbplats, tar kontakt med oss via e-post eller eventuellt kontaktformulär på vår hemsida.

Nitro Consult AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning. Det betyder att vi bestämmer varför och på vilket sätt dina personuppgifter ska behandlas. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ned i det här dokumentet.

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll via RSS-flöden, exempelvis pressmeddelanden. Via RSS-flöden kan du som besökare på vår hemsida komma att bli omdirigerad till en webbplats som Nitro Consult inte är personuppgiftsansvarig för och som Nitro Consult inte har åtkomst till, och inte kan styra över, inklusive cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevanta webbplatser för ytterligare information när du lämnar Nitro Consults hemsida.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL
Beroende på i vilken roll vi kommer i kontakt med dig så behandlar vi olika typer av personuppgifter. I din kontakt med Nitro Consult kommer du att lämna viss information till oss såsom exempelvis namn och kontaktuppgifter. Dina personuppgifter har inhämtats antingen direkt från dig eller från din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som föreligger mellan oss och din arbetsgivare.

Webbplatsbesökare, kontakt via e-post eller kontaktformulär
De personuppgifter som behandlas när du besöker vår webbplats, tar kontakt med oss via e-post eller kontaktformulär:

  • Namn, e-postadress och ev. andra uppgifter du själv lämnar till oss i formuläret eller i e-post.
  • Indirekta personuppgifter som samlas in via din användning av funktioner på webbplatsen och genom vår användning av cookies, som beskrivs längre ner i denna policy.

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende, för marknadsföringsändamål och för att möjliggöra nya affärer för Nitro Consult. Information från cookies används för att förbättra vår webbplats (se mer om behandling som sker i anslutning till cookies nedan).

Anställda hos våra leverantörer och/eller kunder
De personuppgifter som vi behandlar om dig som anställd hos en leverantör och/eller kund till oss är:

  • Namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter och ev. andra uppgifter du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss i samband med din kommunikation med oss.

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende, för administrering av och/eller fullgörande av avtal mellan oss och din arbetsgivare.

 

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Nitro Consult behandlar dina personuppgifter när det är i vårt berättigade intresse att behandla dem. Så är exempelvis fallet för den behandling som sker i samband med att du besöker vår webbplats eller kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär (inkl. den efterföljande hanteringen av ärendet och marknadsföring). Som anställd hos en kund eller leverantör till oss kommer vi också att behandla dina personuppgifter för att fullgöra det avtal som finns mellan oss och din arbetsgivare.

 

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi anlitar eller samarbetar med i samband med den behandling som beskrivits ovan. Det är t.ex. bolag som hjälper oss med drift, test och utveckling av IT-system, säkerhetskopiering av data och ekonomiadministration. Dessa bolag har vi avtal med i vilka vi säkerställer att bolagen vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. För anlitade bolag som behandlar uppgifterna utanför EU/EES-området vidtar vi särskilda säkerhetsåtgärder, t.ex. avtal som innehåller EU-kommissions standardavtalsklausuler för dataöverföring som finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida.

 

LAGRINGSPERIOD
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag (t.ex. för bokföringsändamål i enlighet med bokföringslagen). Vi lagrar också personuppgifter för att kunna fullgöra avtal eller så länge vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna eller när det krävs att vi sparar dem enligt preskriptionslagen. Information, bilder och nyhetsnotiser som vi publicerar på hemsidan med stöd av vårt berättigade intresse bevaras så länge det finns ett värde i informationen som finns publicerad och ändamålet kvarstår.

 

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN
I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du enligt dataskyddslagstiftningen, under vissa förutsättningar, vissa rättigheter. Dessa är:

  • Rätt till tillgång (registerutdrag); en rätt att få kopia på de uppgifter vi behandlar om dig och information om de uppgifter som behandlas
  • Rätt till rättelse; en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • Rätt till radering; en rätt att få uppgifter raderade
  • Rätt till begränsning av behandling; rätt att begära att vår behandling begränsas (t.ex. under den period som du begärt att uppgifter ska rättas och vi undersöker huruvida de är korrekta)
  • Rätt till dataportabilitet; rätt att kräva att dina uppgifter flyttas från oss till en annan personuppgiftsansvarig
  • Rätt att invända mot vår behandling
  • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet (Datainspektionen) om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller om du vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter:

Nitro Consult AB

Tjurhornsgränd 8

121 63 Johanneshov
stockholm@nitroconsult.se

 

COOKIES
Vi använder cookies på den här webbplatsen. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator/enhet som du använder för att besöka webbplatsen. Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsensfunktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen, att göra webbplatsen enklare att använda samt att skräddarsy webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därigenom kunna förbättra oss.

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Informationen som samlas in via cookies används endast för Nitro Consults ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål.

Det finns tre typer av cookies på webbplatsen:

Nödvändiga cookies
Dessa cookies är viktiga för att webbplatsen ska fungera och ge dig en bättre användarupplevelse.

Cookies för analysändamål
Genom data som vi samlar in via Google Analytics kan vi se och analysera användningen av sidan över tid, för att utveckla sidan och för att fortsätta att erbjuda dig den bästa upplevelsen.

Cookies för marknadsföring
Vi använder cookies för marknadsföring för att mäta användaraktivitet på hemsidan för att driva och optimera marknadsföringskampanjer.

De cookies som används på vår webbplats beskrivs i tabellen nedan.

Namn Syftet med cookien och vilka uppgifter som samlas in Lagrindstid
CookieAgree Hantering av att användaren stängt ner cookiebanner. 12 månader
_ga Skapar anonymt ID för statistikändamål och samlar in statistik om användarens session. Används av Google Analytics 24 månader
_gat Förbättra användarupplevelsen. Används av Google Analytics. 1 minut
_gid Skapar ett anonymt ID för statistikändamål och samlar in statistik om användarens session. Används av Google Analytics. 24 timmar
_gat_Waas Förbättrar användarupplevelsen. Används av Google Analytics. 1 minut
devicePixelRatio Används för att anpassa webbplatsens layout responsivt till besökarens skärmstorlek. 12 månader

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns på följande hemsida: www.aboutcookies.org

Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i en försämrad användarupplevelse.

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk via RSS-flöde. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed komma att använda cookies på vår webbplats. Nitro Consult har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant leverantörs webbplatser för ytterligare information om dessa cookies och om du kan välja bort mottagandet av dem.

 

Visselblåsning
Nitro Consult tillhandahåller en visselblåsartjänst i enlighet med gällande lagar. Tjänsten ger en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Du som anmälare kan vara helt anonym vid användning av tjänsten. I det fall en behandling sker, sker den med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att visselblåsartjänsten ger en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande och är en viktig kanal för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Personuppgifter om lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning, i enlighet med Integritetsmyndighetens riktlinjer. För att säkerställa möjligheten till anonym kommunikation så hanteras visselblåsartjänsten av en extern tjänsteleverantör, WhistleB. Alla meddelanden är krypterade.

https://report.whistleb.com/sv/storskogen